Boyutlar, alemler ve 5 duyu

Boyut nedir? Bizim bildiğimiz boyut geometrideki uzunluk-genişlik ve yüksekliktir. Ama tabiki boyut bundan ibaret değil. Geometrideki boyut kavramı maddenin hacim özellikleri boyutlarıdır. Hatta bilimsel tanımına bakılırsa geometrik boyut sadece konumsal tanımlanın eksenleridir yani sadece geometriktir. İşin içine fizik girdiğinde biraz daha gerçekçi bir tanım ortaya çıkar: tüm fiziksel büyüklükler boyutlardır. Mesela ağırlık, kütle, elektrik yükü gibi. Ama daha da gerçekçi olarak boyut, geometrik tanımı olan “bir alemin içerisinde bir konum bildirmek için gereken en az temel tanım” mantığından hareketle bir alemin yada alemin içerisindeki başka bir alemin (sınırlandırma, sınıflandırmayla oluşturulmuştur) o alemi oluşturan özde aynı fakat ayrıntıda farklı olan birimlerin en temel ve en az sayıdaki belirgin özellikle ifade edilmesini (alemdeki yerinin belirtilmesi gibi düşünülebilir) sağlayan temel tanımlardır.

boyutlar ve alemler

Beş duyumuz dokunma, tatma, görme, duyma ve koklamadır. Bunlar sahip olduğumuz tek duyular değildir belki 55 tane duyumuz vardır (ayrı bir konu). Duyu organı duyuları oluşturur. Duyu demek ise alemdeki iç alemleri veya alemin kendisini anlamak diye düşünülebilir. İnsanlar geometrik koordinasyon sistemini ve fiziksel boyut sistemini duyu organları sayesinde geliştirebilmişlerdir şüphesiz ki. 5 duyumuz sayesinde her türlü boyutu anlayabiliriz. Mesela koku alemini keskin, yumuşak, çilek gibi, kavun gibi vb… boyutlarda anlarız. Duyu sistemimiz ve bütün duyu ve hislerimiz aslında sürekli bizi bu alem içinde alem olan kainatta GPS sistemi gibi konumlandırmaktadır. Bunun en temel hali gerçekten de ağırlık ve hacimi oluşturan geometrik konumlamadır. Ondan sonra vucüdu kaplayan deri üzerindeki sıcaklık, acı, basınç gibi sensörler sayesinde fiziksel dış ortama uyum sağlar buradaki boyutlarda konumlanırız. Hiç farkettiniz mi? Düşünmenizi ve bilmenizi sağlayan beyninizin daha kendisinden haberi yok. Ama sizi sizden daha iyi biliyorsa demek arkasında bildiren birisi var…

One thought to “Boyutlar, alemler ve 5 duyu”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.