Sistemin kölesi olmak ya da olmamak

Sistem nedir? Bir bütünlük içerisinde olan şeyler. Ne yani? Dünyanın sosyal ve ekonomik düzeni diyelim kestirme olarak… Popüler bir çıkış vardır “sistemin kölesi ol.” sondaki tek nokta aslında mak, mamak, duk, dunuz, muşsun, muşlar, ma, masın, mayın, mayız…

Sistemin kölesi olmak nedir? Sistemin insanları kendine köle yapabilecek bir gücü mü var? Okul okuyan, ticaret yapmaya çalışan bilmem ne gibi işler bulmaya çalışan kişiler aslında ne yapmaktadır, sisteme daha iyi girmeye çalışmaktadır. Bu durumda sisteme girmiş olup çok çalışanlar mı sistemin kölesidir? Eğer öyleyse sistemin kölesi olmak için mi çalışıyor herkes?

Sistemler insanları birbirine köle mi ediyor? Bu doğru değil. Doğru olan işlerinde ehil olmayan insanların makam/mevki işgal etmeleri. Yani asıl sorun bu. Hangi sistem, nasıl sistem, ne renk olursa olsun sonuç aynı olur insanlar aynıysa. İnsanlar sistemi doğurur. Sistemler insanları değiştirmez. İnsanlar sistemleri belirler. Sistemin kölesi olmamak değil sistemli bir şekilde köle olmamak gerekir. Sistem tam olarak bir buğudur. Sisteme suçu atmak hiç bir sorunu çözmez. Anayasaların bile en ayrıntılı maddeleri her zaman tartışmaya açıkken ne olduğu yazılı olarak belirlenemeyen günümüz sistemlerinin zararından kurtulmak ancak her harekete dikkat etmekle olur. Rastgele suç atmak ve gürültü yapmak sadece biyokimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çevirmektir.

Bir bütünün düzelmesi en üst makamdakinin düzelmesiyle mi olur? Zannetmiyorum. En alttan başlar bence bir bütün düzelmeye. Yani temelden. En üsttekileri temel gibi algılamak tamamen algı hatası. Biraz da burada belirtildiği gibi. Bir örnek vermek gerekirse denizdeki balıklar daha küçük balıkları yer onlar da daha küçük balıkları onlar da planktonları ve planktonlar da kendi besinlerini sentezlerler. En büyük balığın vücudundaki tüm maddeler dolayısıyla planktonların, küçük balıkların hepsinin birleşimidir. Dolayısıyla en küçük canlılar neyse büyük balık da ondan ibaret. Kaldı ki ağır metal ve toksik madde birikimi meselesi malum. Yani temel; büyük, güçlü baskın olanlar değil, küçük ve gözle görünmez kadar küçük olanlardır…

dipnot: planktonların hepsi kendi besinini sentezlemiyormuş, yani ototrof değilmiş hepsi. 2:kaldıki TDK’ya göre yanlış, doğrusu kaldı ki..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir